Zwroty i reklamacje

Jeżeli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań i chciałbyś go zwrócić lub reklamować, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Przypominamy, iż zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), konsument jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni na adres email: lub listownie na adres firmy:

Mediak.pl , 01-459 Warszawa , Ul. Górczewska 257a/1 , tel.883 274 727 , email: sklep@mediak.pl

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie Sklepu (dane teleadresowe powyżej) o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu (§ 7 Prawo odstąpienia od umowy).

Reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej.
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej , pocztą tradycyjną na adres lub poprzez wysłanie formularza.
Klienci, którzy złożyli w sklepie zamówienie, po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika mogą zgłosić reklamację do złożonego zamówienia. Taka możliwość dotyczy tylko klientów, którzy założyli w sklepie Konto Użytkownika.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Państwa o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Państwa adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu (§ 6 Reklamacje)